Zware metalen en nutrienten in dierlijke mest in 2008 : gehalten aan Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, As, N en P in runder-, varkens- en kippenmest

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Gebruik van dierlijke mest bepaalt in hoge mate de belasting van landbouwgrond met metalen als Cu en Zn. Sinds 1996 zijn deze gehalten echter niet meer gemeten in Nederlandse mestmonsters. Zowel veranderde wetgeving op het gebied van diervoeding, maar ook veranderingen in bedrijfsvoering hebben grote invloed op de gehalten aan metalen in mest. In deze studie zijn in 200 mestmonsters (80 varkensdrijfmest, 80 runderdrijfmest en 40 vaste kuikenmest) de gehalten aan 8 metalen N-totaal, P-totaal, droge stof en organische stof bepaald. De monsters zijn verdeeld naar regio (Noord, Zuid, West, Oost) en geven zo een beeld van regionale verschillen
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages37
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1729
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • cattle manure
  • pig manure
  • poultry manure
  • animal manures
  • heavy metals
  • nutrients
  • legislation
  • dry matter
  • organic matter
  • netherlands

Cite this