Zoutwatervrees. Zekerheden en onzekerheden rond het zout maken van het Volkerak-Zoommeer

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het doel van het project HSZD01 (“Negotiating uncertainties”) is om zekerheden en onzekerheden in kennis over zoetwaterbeschikbaarheid in de Zuidwestelijke Delta in kaart te brengen. Dit is gedaan aan de hand van de casestudie MER “Waterkwaliteit Krammer Volkerak-Zoommeer” (periode 2000-2010), mede in de context tot de wens voor herstel Estuariene Dynamiek en Klimaatadaptatie (Deltaprogramma). De onderzoeksvragen waren: (1) Hoe zijn goed onderbouwde uitspraken te doen over de status van kennis op het gebied van verzilting en regionale zoetwatervoorziening? (2) Hoe gaan verschillende stakeholders in een complex besluitvormingsproces om met hiaten in hun kennis? (3) Hoe kun je verschillende (on)zekerheden over verzilting en zoetwatervoorziening op een semi-kwantitatieve wijze visualiseren? (4) Hebben wij een onderhandelingsproces over onzekerheden waargenomen? De studie bestond uit een deskstudie, 19 interviews en deelname aan het Deltaprogram-maǀZuidwestelijke Delta. Er zijn 3 visualisatiemethoden toegepast om de mate van (on)zekerheid over zoet en zout te duiden (correlatiediagrammen, tag clouds en expertoordeel tabellen).
Original languageDutch
PublisherKennis voor Klimaat
Number of pages194
ISBN (Print)9789490070670
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameKvK
No.96/2013

Keywords

  • water supply
  • fresh water
  • saline water
  • water management
  • uncertainty analysis
  • volkerak-zoommeer
  • south-west netherlands
  • ESS-CC

    Project: Other

Cite this