Zoekgebieden voor heide, stuifzand en heischraal grasland op de Veluwe (Natura 2000) : inventarisatie van geschikte gebieden voor uitbreiding en verbinding

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Heideterreinen en stuifzanden vormen sinds de Middeleeuwen karakteristieke ecosystemen op de Veluwe waarvoor niet alleen doelstellingen voor instandhouding in het kader van Natura 2000 zijn geformuleerd (herstel en verbetering), maar ook uitbreiding van deze arealen. Voor behoud, herstel, verbetering en uitbreiding van (onder andere) heide, schraalgrasland en stuifzand wordt door de provincie Gelderland een beheerplan Natura 2000 opgesteld waarin de te nemen maatregelen van een goede onderbouwing moeten zijn voorzien. Deze onderbouwing vormt de basis voor dit project waarbij twee vragen centraal staan: 1) Waar liggen specifiek geschikte zoekgebieden voor uitbreiding en verbinding van heide, stuifzand en heischrale graslanden? En 2) Waar liggen de belangrijke cultuurhistorische en aardkundige relicten en waarden (CLAN waarden) in het Natura 2000 Veluwe gebied (en waarmee bij de ontwikkeling van nieuwe heide, schraalgrasland en stuifzandgebieden rekening gehouden dient te worden)?
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages181
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1800
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • aeolian soils
  • sandy soils
  • landscape
  • vegetation
  • soil-landscape relationships
  • soil plant relationships
  • nature development
  • veluwe

Cite this