WOt's new : Nieuwsbrief Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, nr. 9 december 2012

B. ten Cate, T.J. van der Zwaag

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

In deze editie: • Bestuurskundige kennis onmisbaar in verkenningen voor de groene ruimte. • Overheid moet actiegroepen voor natuur en landschap serieus nemen. • WOT Natuur & Milieu ontwikkelt webapplicatie voor rapportage Habitatrichtlijn. • Atlantisch Biogeografisch Seminar: Nature is larger than one country! • Duurzaamheidlandbouw.nl gelanceerd. • Recent verschenen publicaties. • Colofon.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 2012

Cite this