Workshop temperatuurintegratie potplanten : organisatie PPO glastuinbouw op 13 mei 2003

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In de huidige praktijk van de teelt van potplanten wordt op zeer diverse wijze het kasklimaat geregeld. Zo wordt door sommige tuinders een maximale buisbegrenzing gebruikt in de regeling, anderen gebruiken regelingen voor temperatuurverhoging en -verlaging op basis van lichtsommen of instraling. Dit maakt het structureel toepassen van energiebesparende maatregelen en het vertalen van deze maatregelen naar andere bedrijfssituaties (telers) moeilijk en het bereiken van de energiedoelstellingen tot een onmogelijkheid. Men kan daarbij bij de diverse groepen telers constateren dat ervaringen wel uitgewisseld worden, maar zeer selectief worden meegenomen naar het eigen bedrijf. De toepassing van regelingen voor temperatuurintegratie stuit hierdoor in de praktische bedrijfsvoering op een aantal belemmeringen en onzekerheden bij de ondernemers. De eerste factor is de onbekendheid met toepassen van deze regelstrategie, waarbij telers diverse motieven hebben om zich niet verder in deze strategie te verdiepen, o.a. door de combinatie van meerdere gewassen en gewasstadia op een bedrijf. In de workshop met vertegenwoordigers uit verschillende geledingen werd nagegaan of de gedachte over verschillen tussen ondernemers en gewassen wordt bevestigd.
  Original languageDutch
  Place of PublicationNaaldwijk
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw
  Publication statusPublished - 2003

  Keywords

  • pot plants
  • greenhouse horticulture
  • temperature
  • cultivation
  • energy consumption

  Cite this