Wordt goed gedrag beloond?; Economische aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de agroketen, in het bijzonder in de varkensvlees- en glasgroenteketen.

J.A.A.M. Verstegen, C.J.M. van der Lans

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Eén van de mogelijke beweegredenen voor ondernemingen om aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) te doen, is 'welbegrepen eigenbelang'. In dit rapport is getracht inzichtelijk te maken of MVO, in verschillende schakels van de varkensvlees- en glasgroenteketen, leidt tot hogere bedrijfsresultaten. Hiertoe is een algemene literatuurstudie uitgevoerd en is een conceptueel model opgesteld. Dit model en sectorspecifieke literatuurstudies hebben geresulteerd in een groot aantal hypothesen met betrekking tot de relatie tussen MVO-gerelateerde maatregelen en economische prestaties. Om deze hypothesen te toetsen is een vragenlijst opgesteld die vervolgens is afgenomen in drie schakels van de varkensvleesketen en vier schakels in de glasgroenteketen. Zowel de literatuur als de antwoorden op de vragen in deze studie geven aanleiding te veronderstellen dat MVO niet alleen een extra kostenpost betekent maar ook een opbrengstzijde kent. Een gedetailleerde kwantificering van MVO blijft een lastige taak aangezien MVO een integraal onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI
Number of pages177
ISBN (Print)9789052428468
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameRapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie
PublisherLEI
No.2.03.16

Keywords

  • agricultural economics
  • food chains
  • pig farming
  • vegetable growing
  • netherlands
  • entrepreneurship
  • corporate social responsibility
  • economic aspects
  • agro-industrial chains

Cite this