Woodfuel for urban markets in the Congo Basin: a livelihood perspective

J.M. Schure

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Hout is de belangrijkste energiebron van huishoudens in sub-Sahara Afrika en het gebruik van houtskool in stedelijke gebieden groeit. Deze dissertatie maakt deel uit van een nieuwe generatie van houtenergie-studies sinds de begin jaren 2000. De hernieuwde interesse komt voort uit de erkenning, dat handel in houtenergie mogelijk bijdraagt aan het oplossen van armoede en energieproblemen. Waar in het verleden houtenergie- studies zich nog voornamelijk concentreerden op het kappen voor eigen huishoudelijk gebruik en productievraagstukken, is er nu meer aandacht voor de rol van stedelijke vraag en commercie. Dit omvat het potentieel van houtenergie als bron van inkomsten. Omdat houtenergie-studies zich traditioneel meer gericht hebben op de kwetsbare droge en semi-aride gebieden in de wereld, is er weinig informatie over het karakter en het ontwikkelingsperspectief van de handel in Afrika’s tropische humide bos regio’s. Deze dissertatie analyseert houtenergie als een bron van levensonderhoud in de context van stedelijke brandhoutbevoorrading in het Kongobekken.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Arts, Bas, Promotor
 • Wiersum, Freerk, Co-promotor
 • Levang, P., Co-promotor, External person
Award date27 Jan 2014
Place of PublicationWageningen
Publisher
Print ISBNs9789461737717
Publication statusPublished - 2014

Keywords

 • wood
 • markets
 • urban environment
 • fuelwood
 • fuel crops
 • households
 • africa
 • energy
 • developing countries
 • biobased economy

Cite this