Woningbouw en hittestress in een veranderend klimaat : testbed Den Haag

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Aanleiding voor deze studie is de beleidsopgave van Nederland om tot 2040 nog één miljoen additionele woningen te bouwen (EIB, 2015), waarvan naar verwachting een groot deel zal worden toegevoegd aan de huidige woningvoorraad van de grootste steden in Nederland. De reden hiervoor is dat er ook in Nederland een trek naar de stad gaande (CBS, 2016) is, waarbij naar verwachting de bevolking in de grootste Nederlandse gemeenten sterk toeneemt, terwijl de bevolking in kleine, perifeer gelegen gemeenten juist krimpt. Deze beleidsopgave betekent dat de druk op de bebouwde omgeving steeds meer zal toenemen en heeft onder meer tot gevolg dat steeds meer mensen zullen worden blootgesteld aan het specifieke lokale klimaat in de stad (zie box 1), een uitdaging die steeds urgenter wordt als door een, veranderend klimaat de temperatuur in zowel het rurale gebied als in de stad verder toeneemt.
Original languageEnglish
Place of PublicationDe Bilt
PublisherKNMI
Number of pages28
Publication statusPublished - 28 Feb 2018

Publication series

NameKNMI Intern Rapport
No.IR-2018-03

Fingerprint Dive into the research topics of 'Woningbouw en hittestress in een veranderend klimaat : testbed Den Haag'. Together they form a unique fingerprint.

  • Cite this