Wiki beekherstel

T. van Hattum, W.P.C. Zeeman

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Abstract

Op verschillende plaatsen in Nederland en vanuit diverse beleidsopgaven (zoals WB21 en KRW) is men bezig met beekherstel. Bij de planvorming voor het ontwerp van een nieuwe inrichting, het toekomstige beheer en de bijbehorende maatregelen blijken er veel kennislacunes te zijn. Deze kennislacunes doen zich met name voor op het terrein van geomorfologische processen. De belangrijkste kenmerken daarvan zijn het patroon (meanderen in het horizontale vlak), de dimensies (het dwarsprofiel) en de dynamiek (stroming van water en transport van zand). Vanuit de praktijk heeft men behoefte aan een actueel en toegankelijk overzicht van relevante literatuur en ervaringsgegevens op dit terrein. Daarvoor is wikibeekherstel.nl opgericht. De site is sinds oktober 2011 online. De wiki is een product van de Community of Practice (CoP) Hermeandering
Original languageDutch
Place of Publication[Wageningen etc.]
PublisherAlterra [etc.]
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • streams
  • rehabilitation
  • nature development

Cite this