Wie zorgt voor wie? : op weg naar een duurzame relatie tussen stad en platteland

C. Engelen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport beschrijft de ontwikkelingen naar een meer duurzame en maatschappelijk gerichte landbouw en platteland. Uit de analyse blijkt dat duurzaamheid binnen de agrarische sector en op het platteland een steeds belangrijker thema vormt. Biologische landbouw speelt hierin al lange tijd een belangrijke rol als kraamkamer voor vernieuwingen. De biologische sector is echter nog steeds klein van omvang en de stimulering van de productie en consumptie van biologische producten blijft nodig. Multifunctionele landbouw, een multifunctioneel platteland en versterking van de relatie stadplatteland krijgen steeds meer aandacht. Op het gebied van multifunctionaliteit is er dan ook veel in ontwikkeling. Zo werkt de Taskforce Multifunctionele Landbouw, die door het ministerie van LNV in 2008 is ingesteld, aan het bevorderen van kennisuitwisseling tussen kennisinstellingen en de praktijk. De versterking van de relatie stad-platteland bevindt zich nog in een relatief pril stadium in Nederland. Een aantal steden is bezig met een stedelijke voedselstrategie, maar van netwerkvorming en het vastleggen en verspreiden van praktijkkennis is nog geen sprake. ‘Duurzame catering’ staat in Nederland nog in de kinderschoenen, maar er komt hiervoor wel steeds meer aandacht al dan niet als onderdeel van een bewustwording over voedingspatronen op stedelijk niveau. In Nederland zijn enkele stadsboerderijen. Wageningen UR - PPO is momenteel bezig om de stadslandbouw in Nederland op de kaart te zetten. Hiervoor dient Almere als “proeftuin”.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWetenschapswinkel Wageningen UR
Number of pages38
Publication statusPublished - 2009
Externally publishedYes

Publication series

NameRapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR
PublisherWetenschapswinkel Wageningen UR
No.253

Keywords

  • organic farming
  • multifunctional agriculture
  • urban agriculture
  • rural urban relations
  • regional food chains
  • sustainable agriculture
  • social interaction

Cite this