Whitepaper - onderzoeksonderwerpen Klimaatadaptatie Open Teelten

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Klimaatverandering zorgt voor een verschuiving in temperatuur en veranderende neerslagpatronen met grote gevolgen voor de agrarische sector. De PPS Klimaatadaptatie Open Teelten, lopend van 2020 tot en met 2023, onderzocht maatregelen om deze risico’s te verminderen. Het project is uitgebreid met een whitepaper om kennisvragen uit de praktijk te identificeren voor een passend vervolgonderzoek. Het whitepaper beantwoordt het volgende: Welke kennisvragen hebben stakeholders in de akkerbouwsector in relatie tot het veranderende klimaat en de aanpassingen die dit vraagt van de boer. Door het voeren van interviews met experts en belanghebbenden zijn urgente onderwerpen rond klimaatverandering en - adaptatie samengebracht. Onderwerpen die in de gesprekken naar voren kwamen waren: zoetwaterbeheer, de herinrichting van het landelijk gebied, verdienmodellen en overige onderwerpen. In een synthese zijn deze onderwerpen vergeleken met lopend onderzoek en herschreven tot urgente hoofdvragen voor toekomstig onderzoek in de akkerbouw.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Plant Research
Number of pages32
DOIs
Publication statusPublished - 2023

Publication series

NameRapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten
No.WPR-OT 1057

Cite this