White paper on China dairy 2016

C.J.A.M. de Koning, A.C.G. Beldman, C.H.G. Daatselaar, J.B. van der Fels, R.W. Melse, F.E. de Buisonjé, R.A. Jongeneel, Li Shengli, Li Shengyu, Li Yan, Liu Changquan, Liu Xiao, Luan Chang, Wang Yajing, Xia Jianming, Yang Yang, Yao Kun, Zhang Liebing

Research output: Contribution to conferenceConference paperProfessional

Original languageEnglish
Number of pages108
Publication statusPublished - 2016

Cite this