What will happen after the EU milk quota system expires in 2015? : an assessment of the Dutch dairy sector

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport bevat een verkenning van de impact die de afschaffing van de melk quotering per 1 april 2015 zal hebben op de Nederlandse melkproductie. Er wordt een middellange termijn projectie gepresenteerd (tijdshorizon 10 jaar). Voor wat betreft de ontwikkelingen op de wereldmarkt en de EU zijn de outlook-studies van de OECD-FAO (Agricultural Outlook, 2014-2023) en van de Europese Commissie (2024 Prospects for EU Agricultural Markets) als uitgangspunt genomen. Naar verwachting zal de Nederlandse melkproductie de komende 10 jaar een stijging laten zien met circa 17%. De geprognosticeerde toename hangt af van de verwachte marktomstandigheden (in het bijzonder de melkprijsontwikkeling), maar ook van andere factoren die bepalend zijn voor de structuur van de Nederlandse zuivel. Nu de melkquotering is weggevallen wordt het de uitdaging voor de melkveehouderijsector om haar strategie te herzien en in te zetten op een optimale en duurzame productieontwikkeling, rekening houdend met de randvoorwaarden vanuit het milieu (mest).
Original languageEnglish
Place of PublicationWageningen
PublisherLEI Wageningen UR
Number of pages31
Publication statusPublished - 2015

Publication series

NameLEI report
PublisherLEI Wageningen UR
No.2015-041

Keywords

  • cap
  • agricultural policy
  • dairy farming
  • milk production
  • economic situation
  • farm management
  • quotas
  • netherlands
  • europe

Cite this