Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek : werkafspraken en werkplan 2017

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport beschrijft het werkplan voor 2017 voor het Wettelijke taken programma Visserij onderzoek van Wageningen UR. Wageningen UR voert voor het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een aantal programma’s met Wettelijke Onderzoek Taken (WOT) uit. Binnen programma WOT- 05 worden Wettelijke Onderzoek Taken uitgevoerd die betrekking hebben op het beheer van de visserij op zee, in Nederlandse kust- en binnenwateren en de aquacultuur. Het werkplan is een uitwerking van de Uitvoeringsovereenkomst en werkafspraken tussen het Ministerie van EZ en de Stichting Wageningen Research, onderdeel van Wageningen UR, voor diensten vanwege wettelijke taken op het terrein van visserijonderzoek voor de periode 2011-2015. In september 2015 is de Uitvoeringsovereenkomst voor WOT-05 met 1 jaar verlengd tot 31 december 2016. Voor 2017 wordt deze Uitvoeringsovereenkomst verlengd of vernieuwd. De Uitvoeringsovereenkomst en de bijbehorende werkafspraken vormen de basis voor de jaarlijkse werkplannen. Daarnaast zijn in deze overeenkomst afspraken gemaakt over de KennisBasis (KB-WOT) die specifiek aan dit programma is gekoppeld. KB-WOT is bedoeld voor het in stand houden en ontwikkelen van de specifieke kennisinfrastructuur die nodig is om het programma te kunnen uitvoeren. Voor de inzet van KB-WOT visserijonderzoek wordt jaarlijks een afzonderlijk werkplan gemaakt. In brede zin heeft de inhoud van het programma betrekking op de advisering van het visserijbeleid en het verzamelen van gegevens die daarvoor nodig zijn. Tevens wordt via de internationale organisaties meegewerkt aan de advisering voor het beheer van de visbestanden in internationale wateren.
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherCentrum voor Visserijonderzoek (CVO)
Number of pages103
Publication statusPublished - 2016

Publication series

NameCVO rapport
No.16.009

Keywords

  • fisheries
  • research
  • legislation
  • planning
  • netherlands

Cite this