Wetenschappelijk advies kennis voor herijking en harmonisatie spieringprotocol

C.M. Deerenberg, F.C. Groenendijk, F.J. Quirijns, M.J.C. Rozemeijer

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Spieringvisserij vindt in Nederland plaats in het IJsselmeer en in het Markermeer. De regels voor de vangst van spiering zijn beschreven in een spieringprotocol. Het huidige spieringprotocol is opgesteld in het kader van de Visserijwet. Het Bevoegde Gezag (de provincies) heeft in 2011/2012 gepoogd het spieringprotocol ook te hanteren als toetsingsmethode voor vergunningverlening vanuit de Natuurbeschermingswet (Nbwet). Het ministerie van EZ heeft aan IMARES advies gevraagd om het spieringprotocol te herijken en heeft gevraagd op welke wijze harmonisatie van het spieringprotocol ten aanzien van deze twee wettelijke kaders plaats kan vinden.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Helder
PublisherIMARES
Number of pages36
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C177/13

Keywords

  • osmerus
  • fisheries
  • fishery policy
  • fishery resources
  • permits
  • angling
  • nature conservation
  • lake ijssel
  • Netherlands

Cite this