Werken met Waternood; proeftoepassing in het gebied de Leijen

J. Runhaar, P.J.T. van Bakel, M.F.P. Bierkens, P.A. Finke

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Door de projectgroep Waternood is in het rapport Grondwater als leidraad voor het oppervlaktewater' aangegeven op welke wijze waterschappen en landinrichters rekening kunnen houden met wensen van landbouw en natuur voor de grondwaterhuishouding. Het rapport geeft een theoretisch kader voor de te doorlopen stappen om te komen tot een gewenst grond- en oppervlaktewaterregime, en doet suggesties welke hulpmiddelen daarbij toegepast kunnen worden. Om te toetsen of met de huidige kennis de stappen uit de Waternoodprocedure met succes kunnen worden doorlopen is door Alterra in samenwerking met DLG een proeftoepassing uitgevoerd in het gebied De LeGen. Uit deze studie blijkt dat met de huidige kennis het eerste deel van de Waternoodprocedure, de bepaling van de mate van doelrealisatie voor de functies landbouw en natuur, goed is uit te voeren. Wel worden er een aantal kennishiaten gesignaleerd, en blijken bepaalde onderdelen van de voorgestelde Waternood-procedure lastiger uitvoerbaar dan aanvankelijk gedacht. De meerwaarde van het gebruik van regimecurves is minder dan verwacht
Original languageDutch
Pages (from-to)15-31
JournalStromingen : vakblad voor hydrologen
Volume8
Issue number1
Publication statusPublished - 2002

Keywords

  • water table
  • soil water
  • physical planning
  • water systems
  • water management
  • noord-brabant

Cite this