Werken aan schoner oppervlaktewater in intensieve maïsteelt gebieden : Pilotstudie Maïscasus in de Hoge en Lage Raam in 2008, 2009 en 2010

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In 2008 is een PILOT - onderzoek gestart in twee deelgebieden van de Hoge Raam nabij Zeeland en de Lage Raam nabij St. Anthonis. Loonwerkers, zelfspuitende ondernemers, adviseurs en veehouders met maïs in de gebieden is gevraagd bij de onkruidbestrijding extra aandacht te schenken aan middelenkeuze in relatie tot ontwikkelingsstadium en onkruidsoorten en maximaal te letten op emissiereductie tijdens het spuiten langs watergangen. Ze zijn ook gevraagd de gewasbeschermingspraktijk te registreren en te rapporteren. Deze PILOT is in 2009 en 2010 herhaald, waarbij op basis van de bevindingen en conclusies van 2008 een uitbreiding in het bemonsteringsplan heeft plaatsgevonden. Op basis van de metingen in oppervlaktewater in 2008 bleken neerslaggerelateerde emissieroutes zoals: afspoeling van perceel, emissie tijdens schoonmaken spuit op erf, emissie bij in werking treden riooloverstort mogelijk van groter belang voor de verklaring van de gemeten MTR overschrijdingen dan emissie via druppeldrift op het perceel tijdens toepassing.
  Original languageDutch
  Place of PublicationVredepeel
  PublisherPPO AGV
  Number of pages97
  Publication statusPublished - 2011

  Keywords

  • maize
  • weed control
  • field margins
  • farm management
  • herbicides
  • surface water quality
  • noord-brabant

  Cite this