Weren van roofvogels uit de kippenuitloop

M.W.P. Bestman, D. Liere

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In toenemende mate ondervinden pluimveehouders met uitloopkippen uitval door toedoen van roofvogels. Het merendeel van de in de literatuur beschreven afweermethoden is om uiteenlopende redenen ongeschikt. Na overleg met diverse deskundigen en belanghebbenden is besloten de volgende twee methoden uit te testen: het inspuiten van karkassen met een misselijkmakende stof en het onder stroom zetten van karkassen. Het onderzoek is gedaan op vijf pluimveebedrijven. De elektrische methode ging bij twee bedrijven niet gepaard met een wijziging in het aantal door roofvogels gedode kippen en bij één bedrijf ging het gepaard met een toename van de predatie door roofvogels. De roofvogels bleven eten van de kadavers die onder stroom stonden. De methode met de misselijk makende stof ging bij één bedrijf gepaard met een toename van de predatie door roofvogels en bij twee bedrijven met een afname van de predatie. Er is op basis van het geobserveerde gedrag, de consumptie van het kadavervlees en de uitval van kippen als gevolg van doding door roofvogels geen aanleiding om aan te nemen dat het toepassen van elektriciteit op een kadaver leidt tot een leereffect bij buizerds of haviken. De methode met de misselijk makende stof daarentegen lijkt wel van waarde omdat bij twee van de drie betrokken bedrijven de doding van kippen in de uitloop in de testfase minder bleek dan voor de behandelfase.
Original languageDutch
Place of Publication[Driebergen]
PublisherLouis Bolk Instituut
Number of pages33
Publication statusPublished - 2011
Externally publishedYes

Publication series

NamePublicatie / Louis Bolk Instituut
PublisherLouis Bolk Instituut
No.nr. 2011-004 LbD

Keywords

  • poultry farming
  • predatory birds
  • predation
  • wildlife management
  • outdoor run
  • organic farming
  • bird repellents

Cite this