Weidevogels en Predatie

H. Schekkerman

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Er is in Nederland een toenemende bezorgdheid toenemende predatiedruk op weidevogels. Die discussie is relevant in relatie tot de nieuwe Flora- en Faunawet (faunabeheerplannen, ontheffingen voor afschot van predatoren, vrijstelling vos), maar ook in relatie tot de effectiviteit van bestaande instrumenten voor (agrarisch) weidevogelbeheer. In bepaalde regio’s loopt de discussie over mogelijke vervolging van predatoren hoog op, veelal zonder dat goed feitenmateriaal aanwezig is om beleid op te baseren. De hoofdvragen daarbij zijn: (1) Hoe vaak komt predatie op weidevogellegsel en –kuikens voor, (2) welke predators zijn er bij betrokken, (3) welke factoren hebben invloed op de omvang en/of het effect van de predatie, en (4) is de huidige predatiedruk een probleem voor de ontwikkeling van weidevogelpopulaties, ook in verhouding tot andere verliesoorzaken? Het doel van dit onderzoek is om bovengenoemde vragen te beantwoorden op grond van systematisch verzameld feitenmateriaal
Original languageDutch
Place of PublicationTexel
PublisherAlterra
Number of pages3
Publication statusPublished - 2005

Keywords

  • predation
  • grassland birds
  • agri-environment schemes
  • nature conservation policy
  • measures
  • scientific research

Cite this