Weidevogelcompensatie in Fryslân: achtergronden en uitwerking

E. Wymenga, T.C.P. Melman

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Weidevogels spelen een belangrijke rol in het ruimtelijk beleid van de provincie Friesland, ook al zijn weidevogelgebieden (buiten de EHS en buiten eigendom van een natuurorganisatie) niet planologisch beschermd. In het streekplan van de provincie is namelijk bepaald dat weidevogelwaarden in de afweging van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen als zelfstandig belang moeten worden betrokken. Een weidevogelcompensatie is aan de orde bij ruimtelijke ingrepen en is nader uitgewerkt in het Werkplan Weidevogels (2007-2013). De diverse manieren van compensatie staan beschreven: hetzij geldelijk, hetzij verwerving van gronden, hetzij via agrarisch natuurbeheer.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra, Wageningen-UR
Number of pages26
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2246
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • grassland birds
  • land use planning
  • nature compensation
  • agri-environment schemes
  • land transfers
  • friesland

Cite this