Weidegang in Nederland anno 2008 : Eindmeting Koe & Wij

E. van Well, F.C. van der Schans

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het project Koe & Wij werkt aan een sectorbrede bewustwording van het belang van weidegang en enthousiasmeert melkveehouders voor weidegang door het bieden van technische en economische oplossingen voor knelpunten bij weidegang. Het effect van het project Koe & Wij is gemonitord middels een nulmeting bij de start en een eindmeting na afloop. Doel van deze eindmeting is: de verandering (voorjaar 2008 ten opzichte van zomer 2006) van bewustzijn, houding en gedrag van melkveehouders ten aanzien van weidegang vast te leggen; inzicht in de (spreiding van) persoonlijke waarden van melkveehouders; inzicht krijgen in de resultaten van het project Koe & Wij voor een beoordeling van de effectiviteit van het project; ideeën en suggesties voor de invulling van een eventueel vervolgproject. Dit is de rapportage van de eindmeting welke CLM Onderzoek en Advies in het kader van het project Koe & Wij heeft uitgevoerd. Deze eindmeting is uitgevoerd middels een telefonische enquête onder een representatieve groep van 600 melkveehouders verdeeld over het gehele land
Original languageDutch
Place of PublicationCulemborg
PublisherCLM Onderzoek en Advies BV
Number of pages62
Publication statusPublished - 2008
Externally publishedYes

Publication series

NamePublicatie / CLM
PublisherCLM Onderzoek en Advies BV
No.679-2008

Keywords

 • dairy farming
 • dairy farms
 • dairy cows
 • grazing
 • grazing date
 • pastures
 • farm management
 • farm development
 • questionnaires
 • netherlands
 • feeding systems
 • dairy farming systems

Cite this