Wegen naar een nieuw natuurbeleid: een bijdrage voor discussie

P.F.M. Opdam, K. Wieringa, R. van Oostenbrugge, P. van Egmond, A. van Hinsberg, C.M.A. Hendriks

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Deze notitie is geschreven op verzoek van de Stuurgroep Interdepartementaal Beleidsonderzoek Natuur (IBO). Het doel is om een aantal bouwstenen aan te reiken die de effectiviteit en de doelmatigheid van het natuurbeleid kunnen verbeteren, mede in het licht van bijvoorbeeld de klimaatverandering. De pijlers van een nieuwe strategie worden geplaatst tegen de achtergrond van een aantal normatieve visies, die richtinggevend zijn in het natuurdebat. In het natuurbeleid kan meer rekening worden gehouden met de veranderingsprocessen, ofwel dynamiek, in de natuur. Ook zou het beleid in de toekomst meer kunnen aansluiten bij de behoefte aan natuur in de samenleving. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) blijft daarbij een belangrijke basis voor het natuurbeleid. Dit ruimtelijk samenhangend netwerk van natuurgebieden biedt plant- en diersoorten de mogelijkheid zich aan te passen aan ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de verstedelijking, of aan de klimaatverandering
Original languageDutch
Place of PublicationBilthoven
PublisherPlanbureau voor de Leefomgeving
Number of pages28
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • flora
  • fauna
  • biodiversity
  • government policy
  • nature conservation policy
  • ecological network

Cite this