Waterwijzers Landbouw en Natuur: Kwantificering effecten waterbeheer en klimaat

R. Bartholomeus, M. Hack- ten Broeke, M. Heinen, H.M. Mulder, J. Kros, R.E. Ruijtenberg, H. Runhaar, J.P.M. Witte

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Landbouw en natuur stellen specifieke eisen aan de waterhuishouding, vooral aan beschikbaar water in de wortelzone. Bestaande beoordelingssystemen houden echter geen rekening met de gevolgen van klimaatverandering voor respectievelijk landbouwopbrengsten en natuurdoelen. Daarom zijn er nu twee systemen in ontwikkeling die dat, zo goed mogelijk, wel doen: de Waterwijzer Landbouw en de Waterwijzer Natuur. Beide kunnen worden gebruikt voor het vaststellen van schade aan landbouw en natuur, maar ook voor het optimaliseren van de waterhuishouding.
Original languageDutch
Pages (from-to)14-23
JournalLandschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde
Volume35
Issue number1
Publication statusPublished - 2018

Cite this