Waterwijs laag Nederland; een eerste aanzet tot ontwikkeling van een planvormend systeem voor het landgebruik en waterbeheer

P.E.V. van Walsum, T. Vergroesen, P.E. Dik, M. Haasnoot, E. Verschelling

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In Laag Nederland spelen ten aanzien van de waterhuishouding de volgende problemen: ¿ sterke toename van de faalkans van het boezemsysteem als gevolg van klimaatverandering; ¿ daarmee samenhangende toenemende vraag naar waterberging ten behoeve van wateroverlast (piekberging), maar ook voor het opvangen van waterschaarste; ¿ toenemende behoefte aan inlaatwater, o.a. voor de doorspoelbehoefte als gevolg van zoute kwel; ¿ uit- en afspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater; ¿ bodemdaling in veenweidegebieden. Deze problemen vragen om een geïntegreerde aanpak, waarbij behalve het waterbeheer ook de ruimtelijke ordening is betrokken. Uiteindelijk doel van het onderzoek is de ontwikkeling van een plan-vormend systeem voor het land- en watergebruik in Laag Nederland, waarmee verschillende onzekerheden van de toekomst kunnen worden verkend. In het rapport wordt de eerste aanzet daartoe beschreven, waarbij met name in wordt gegaan op de koppeling van SIMGRO en SOBEK, en de toepassing daarvan op het voorbeeldgebied Schieland.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages84
  Publication statusPublished - 2003

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  PublisherAlterra
  No.871
  ISSN (Print)1566-7197

  Keywords

  • hydrology
  • simulation models
  • water management
  • land use
  • optimization
  • water systems
  • physical planning
  • netherlands
  • zuid-holland

  Cite this