Watersysteemverkenning Noordelijke Friese Wouden

J. Roelsma, R.A.L. Kselik, J.A. de Vos

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Deze studie maakt deel uit van het project "Meervoudige milieumonitoring voor gebiedssturing". Het gebied omvat de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Kollumerland, Smallingerland en Tytsjersteradiel en is circa 60.000 ha groot. Het kan onderverdeeld worden in een zand-, veen- en kleigebied. Het zandgebied is in omvang het grootst. Het peilbeheer van de Friese boezem is gericht op het handhaven van een streefpeil van -0.52 cm N.A.P. Uit analyse van de verschillende afvoerkunstwerken in Friesland blijkt, dat water uit geheel Friesland door de Noordelijke Friese Wouden wordt doorgevoerd naar de uitwaterende sluizen. Uit deze studie blijkt: dat de hydrologische begrenzing van het gebied niet overeenkomt met de gebiedsbegrenzeing van de vijf gemeenten; om een water- en een stoffenbalans voor het gebied op te stellen ontbreekt een aantal essentieële gegevens, zoals de hoeveelheid ingelaten en uitgelaten water en nutriënten, ook nadat de gebiedsgrenzen zijn bijgesteld
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages52
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1464
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • water systems
  • hydrology
  • monitoring
  • nutrients
  • water balance
  • areas
  • discharge
  • friese wouden

Cite this