Waternood-toepassing voor raamplangebied Utrecht-West; combinatiemogelijkheden voor natuur en recreatie

T. Hoogland, M.J.D. Hack-ten Broeke, E.E.J.M. Leeters, J. Runhaar, P.A.M. Visschedijk

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het raamplangebied Utrecht-West zijn op basis van typeringen voor recreatie en natuur ruimtelijke inrichtingsvarianten voor natuur en recreatie vastgesteld. Voor specifieke elementen binnen de recreatiedoeltypen en voor natuurdoeltypen zijn de hydrologisch-bodemkundige randvoorwaarden voor de gewenste doeltypen vastgesteld. Op basis van de uitgevoerde grondwatertrappenkartering is het huidige grondwaterregime bepaald. Voor een geschiktheidsbeoordeling van natuur en recreatie zijn de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand, gemiddeld laagste grondwaterstand, kwel en bodemtype van belang. Uit de grondwatertrappenkartering kunnen met uitzondering van kwel de benodigde parameters voor het karakteriseren van het huidige grondwaterregime worden vastgesteld. Als laatste onderdeel van dit onderzoek zijn met het waternoodinstrumentarium de geschiktheden voor recreatie- en natuurdoeltypen onder het huidige grondwaterregime bepaald en voor een tweetal fictieve maatregelen. Daarnaast is een aantal aspecten beschouwd die de verenigbaarheid tussen natuur en recreatie beonvloeden, zoals verstoring van vogels en gevoeligheid voor vertrappen van vegetatie. De combineerbaarheid van natuur en recreatie is op basis van een aantal kennisregels bepaald.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages64
Publication statusPublished - 2002

Publication series

NameAlterra-rapport
No.638

Keywords

  • nature conservation
  • recreation
  • groundwater
  • land use planning
  • land evaluation
  • water management
  • netherlands
  • knowledge
  • utrecht

Cite this