Waterkwaliteit nu en in de toekomst: Eindrapport ex ante evaluatie van de Nederlandse plannen voor de Kaderrichtlijn Water : beleidsstudie

F. van Gaalen, A. Tiktak, Ron Franken, E.M.P.M. van Boekel, P. Puijenbroek, Hanneke Muilwijk, H. van Grinsven, C. Rougoor, C. van der Salm, P. Groenendijk, P. Cleij, Joost van den Roovaart

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

De Nederlandse stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2016-2021 zijn in december 2015 vastgesteld. Het PBL heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) op basis van metingen en modelberekeningen geëvalueerd of de voorgestelde maatregelen in de plannen en het vijfde nitraatactieprogramma afdoende zijn om de gestelde doelen voor 2027 te halen. Het voorliggende rapport is een vervolg op de in mei 2015 door het PBL gepubliceerde tussentijdse rapportage (PBL 2015). Nieuw in dit eindrapport zijn onder andere de onderdelen verontreinigende stoffen en rijkswateren, waarvoor destijds nog geen gegevens beschikbaar waren. Ook nieuw zijn de resultaten van een analyse waarin op basis van meetgegevens de toestand en trend in het verleden zijn bepaald.
Original languageDutch
PublisherPBL Planbureau voor de Leefomgeving
Number of pages54
Publication statusPublished - Jan 2016

Publication series

NamePBL-publicatie / Planbureau voor de Leefomgeving
No.1727

Keywords

  • water quality
  • water framework directive
  • surface water
  • surface water quality
  • water management
  • pesticides
  • watersheds

Cite this