Waterkansen in het SGR2; potenties voor realisatie van de wateropgaven

J.W.J. van der Gaast, H.T.L. Massop, J. van Os, L.C.P.M. Stuyt, P.J.T. van Bakel, C. Kwakernaak

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het Structuurschema Groene Ruimte 2 (SGR2) is een belangrijke plaats ingeruimd voor water; voor 8 landschapsregio's en 17 deelstroomgebieden worden waterdoelstellingen en bijbehorende ruimteclaims gespecificeerd. Het ministerie van LNV heeft Alterra verzocht deze beleidskeuzes nader te onderbouwen en uit te werken naar aard, ligging en consequenties. In een landsdekkende analyse zijn hiertoe gegevens en bestaande kennis volgens een transparant en verifieerbaar protocol samengebracht. Doel hiervan was om een globaal landsdekkend beeld te krijgen van de kansrijkdom van ingrepen in het watersysteem ter realisering van beleidsthema's als vasthouden, bergen, beekherstel en waterconservering. De resultaten van de analyses zijn beschikbaar in de vorm van landsdekkende kaarten en cijfers en verdiepen het globale inzicht in de regionaal gedifferentieerde kansen om wateropgaven te realiseren.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages88
Publication statusPublished - 2002

Publication series

NameAlterra-rapport
No.558

Keywords

  • water management
  • physical planning
  • government policy
  • netherlands
  • hydrology
  • water storage
  • water conservation
  • analysis

Cite this

van der Gaast, J. W. J., Massop, H. T. L., van Os, J., Stuyt, L. C. P. M., van Bakel, P. J. T., & Kwakernaak, C. (2002). Waterkansen in het SGR2; potenties voor realisatie van de wateropgaven. (Alterra-rapport; No. 558). Alterra. https://edepot.wur.nl/40678