Waterkansen in het SGR2; evaluatie van de wateropgaven in relatie tot de netto-EHS

J.W.J. van der Gaast, P.J.T. van Bakel, H.T.L. Massop

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Abstract

  In het Structuurschema Groene Ruimte 2 (SGR2) is een belangrijke plaats ingeruimd voor water: voor 8 landschapsregio's en 17 deelstroomgebieden worden waterdoelstellingen en bijbehorende ruimteclaims gespecificeerd. Het Ministerie van LNV heeft Alterra verzocht deze beleidskeuzes nader te onderbouwen en uit te werken naar aard, ligging en consequenties. In een landsdekkende analyse zijn hiertoe gegevens en bestaande kennis volgens een transparant en verifieerbaar protocol samengebracht. Doel hiervan was om een globaal landsdekkend beeld te krijgen van de kansrijkdom van ingrepen in het watersysteem ter realisering van beleidsthema's als vasthouden, bergen, beekherstel en waterconservering. In aanvulling op dit onderzoek is in opdracht van Staatsbosbeheer onderzocht wat de fysieke geschiktheid is voor water vasthouden en vernatten in en rond de netto-EHS.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages29
  Publication statusPublished - 2003

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  PublisherAlterra
  No.558-1
  ISSN (Print)1566-7197

  Keywords

  • water management
  • physical planning
  • hydrology
  • water policy
  • water storage
  • water conservation
  • netherlands
  • ecological network

  Cite this