Waterberging in beeld : mogelijkheden voor inrichting en gebruik van waterretentie-gebieden in Gelderland

C. Kwakernaak, A. Wintjes, M. van der Haar

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het kader van de hoogwaterproblematiek heeft de provincie Gelderland aan Alterra opdracht gegeven de mogelijkheden voor waterberging langs de regionale wateren te beschrijven en te illustreren. Negen voorbeelden van mogelijke ruimtelijke maatregelen voor waterberging in combinatie met andere functies zijn verbeeld. Afhankelijk van de situatie zijn er kansen voor landbouw, natuur, waterzuivering, recreatie of wonen lang het water. Er is getracht aan te sluiten bij mogelijkheden zoals die in Gelderland kunnen voorkomen. In de uitgewerkte voorbeelden is uitgegaan van een visie op de toekomstige ontwikkelingen binnen de betrokken functies en op het landschap. Het zijn alle voorbeelden van berging aan het oppervlak. Tot slot is een onderlinge vergelijking gemaakt van de effectiviteit voor waterberging in relatie tot de kosten. Dit rapport is een hulpmiddel voor de communicatie over waterberging tussen de regionale en lokale partijen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages34
Publication statusPublished - 2000

Publication series

NameRapport / Alterra
No.087
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • water supply
  • water management
  • flooding
  • discharge
  • retention
  • netherlands
  • gelderland

Cite this