Waterbeheer en indirecte eutrofiëring; effecten op het weidekervelgrasland (Sanguisorbo-Silaetum) in de Hengstpolder nabij Sliedrecht

R.H. Kemmers, P.C. Jansen, S.P.J. van Delft

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In opdracht van Staatsbosbeheer is onderzocht of het huidige peilregime in het weidekervelgrasland van de Hengstpolder de oorzaak kan zijn van geconstateerde verruiging. Daartoe zijn veldgegevens over bodem, waterhuishouding en vegetatie verzameld en is experimenteel onderzocht of inundatie met sulfaathoudend oppervlaktewater leidt tot indirecte eutrofiëring. Geconcludeerd wordt dat inundatie leidt tot een geringe verhoging van de fosfaatconcentratie ongeacht het watertype. Inundatie van kalkrijke gronden leidt niet tot alkalisering en indirecte eutrofiëring door het in oplossing komen van ijzer-fosformineralen, maar tot verzuring en het in oplossing komen van calcium-fosformineralen. De geconstateerde verruiging kan niet in verband worden gebracht met verhoogde fosfaatconcentraties omdat de productie van de vegetatie door fosfor wordt beperkt. Geadviseerd wordt een peilregime in te stellen waarbij in de winter hogere en in de zomer lagere grondwaterstanden voorkomen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages73
  Publication statusPublished - 2001

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  No.413

  Keywords

  • water table
  • eutrophication
  • seepage
  • grasslands
  • soil chemistry
  • ecohydrology
  • zuid-holland
  • alblasserwaard

  Cite this