Water in de groene ruimte van Noordwest Nederland : quick scan voor de Bouwsteen Water in het tweede Structuurschema Groene Ruimte

C. Kwakernaak, P. Hamaker, H.Th.L. Massop, L.C.P.M. Stuijt, E. Westein

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de voorbereiding van het Tweede Structuurschema Groene Ruimte speelt 'water' een belangrijke rol. Daarbij wordt ingehaakt op de stroomgebiedbenadering die in het waterbeheer (Waterbeheer 21e Eeuw) en de ruimtelijke ordening (Vijfde Nota R.O.) is uitgezet. In opdracht van de directie Noordwest van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft ALTERRA een quick scan uitgevoerd van de huidige knelpunten in de waterhuishouding en van de verbeteringsmogelijkheden door aanpassingen in de inrichting en het beheer van land en water. De quick scan heeft betrekking op drie (deel)stroomgebieden, die in het advies van de Commissie Waterbeheer 21e Eeuw zijn onderscheiden: Noord-Holland, Amstelland en de IJsselmeerpolders. Voor deze gebieden is aangegeven welke maatregelen getroffen kunnen worden om meer water te kunnen vasthouden en bergen, en het water langer en in een groter gebied schoon te houden. Deze maatregelen zijn uitgewerkt tegen de achtergrond van verwachte ontwikkelingen in het ruimtege- bruik in deze gebieden.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages48
Publication statusPublished - 2001

Publication series

NameAlterra-rapport
No.322

Keywords

  • physical planning
  • water management
  • flood control
  • watersheds
  • retention
  • netherlands

Cite this