Wat stimuleert een boer om aan agrarisch natuurbeheer te doen?

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Het debat over de relatie tussen landbouw
en natuur is volop aan de gang. Het gaat
niet alleen om de nadelige effecten van
een teveel aan stikstof op natuurgebieden,
maar ook om de afnemende biodiversiteit
in de landbouwgebieden zelf. Een van de
instrumenten die de overheid al decennia
inzet om boeren te stimuleren positief bij
te dragen aan biodiversiteit, is het stelsel
voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Maar wat drijft een boer om
hieraan deel te nemen? Is het alleen geld, of
wordt hij of zij ook gestimuleerd door andere actoren? En wat leren we hiervan over
hoe de omgeving de boer kan stimuleren tot
meer natuurbeheer in algemene zin?
Original languageEnglish
Pages (from-to)14-17
JournalVakblad Natuur Bos Landschap
Issue number169
Publication statusPublished - Nov 2020

Cite this