Wat moet Koeien en Kansen opleveren?

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Abstract

  De nitraatdoelen die Koeien & Kansen zichzelf heeft gesteld zijn gehaald. Zijn we nu tevreden of verwachten we meer van het project? Wat is er nodig om het project na afloop als succesvol te bestempelen? Over die vraag hebben we ons eind januari gebogen tijdens de jaarlijkse bijeenkomst met alle deelnemende melkveehouders Richtingwijzer voor sector en beleid De deelnemers geven aan dat het project er allereerst in geslaagd moet zijn om de melkveesector te helpen bij het bepalen van de goede koers. Niet alleen het aanreiken van goede bedrijfsstrategieën is belangrijk, maar ook het overbrengen van de positieve energie die bij de Koeien & Kansendeelnemers aanwezig is: mogelijkheden zoeken binnen de problemen en niet problemen binnen de mogelijkheden. Een bijdrage leveren aan het overbruggen van de kloof tussen veehouders en beleidsmakers staat ook hoog op het lijstje. Verder zou het project moeten bijdragen aan het goedgekeurd krijgen van het voor de Nederlandse melkveehouderij zo belangrijke derogatieverzoek of aan een alternatieve nitraatregelgeving die ontwikkelings- en dus inkomensperspectief biedt voor melkveebedrijven in Nederland. Kortom: Koeien & Kansen is volgens de deelnemers pas succesvol wanneer ze daadwerkelijk de functie heeft gehad van richtingwijzer voor zowel melkveehouders als voor beleidsmakers. Meer kennis over scherp mineralenmanagement Kijkend naar het bedrijf vinden de deelnemers dat we na afloop beter moeten weten of landbouwkundig en mineralentechnisch efficiënt boeren samengaat met een goed inkomen. Verder moet duidelijk zijn hoe zowel de veestapel als de bodem gezond kunnen blijven bij het realiseren van de eindnormen. Dus: Koeien & Kansen is pas een succes wanneer het daadwerkelijk nieuwe kennis oplevert over scherp mineralenmanagement en duurzame veehouderij in het algemeen. Van cijferberg tot Integrale Analyse per bedrijf Met de resultaten die vanaf 1999 zijn verzameld gaan we nu aan de slag om te voldoen aan de verwachtingen. Binnen ieder deelnemend bedrijf wordt de technische en economische efficiëntie uitgebreid onder de loep genomen. Hoe hebben die zich ontwikkeld door de jaren heen? En wat zijn de gevolgen geweest voor milieukengetallen, diergezondheid en bodemvruchtbaarheid? Dit zijn de centrale vragen binnen het afrondende onderzoek waar we nu mee starten en dat we aanduiden met de term “Integrale Analyse”. Deze zomer worden alle bedrijven doorgelicht, wat in de herfst zal leiden tot een integraal bedrijfsverslag voor ieder bedrijf. In 2004 gaan we resultaten en ervaringen vanuit de verschillende bedrijven bundelen en nader onderzoeken. Het eindresultaat moet een helder verhaal zijn waarin we onze resultaten en adviezen op grond van vier jaar onderzoek rond scherp mineralenmanagement presenteren.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)4
  JournalKoeien & Kansen Nieuwsbrief
  Volume2003
  Issue number12
  Publication statusPublished - 2003

  Cite this