Wat levert het op, wat kost het? : Economische evaluatie technisch onderzoek teelt en broei 1997 - 2003

R. Schreuder, A.J. Snoek, W.J.M. Hazelaar

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Een van de hoofdactiviteiten van PPO-bloembollen is het uitvoeren van teelttechnisch onderzoek. Hoofddoel van teelttechnisch onderzoek is het vinden van technische oplossingen voor problemen bij kwekers. Het onderzoek stopt wanneer er een oplossing is gevonden. Vaak wordt deze oplossing vertaald in een advies. In het verleden was daarbij weinig aandacht voor de kosten die in het bedrijf ontstaan als gevolg van het opvolgen van het advies. Tevens was er weinig aandacht voor de daarbij behorende baten. Bij het overgrote deel van de onderwerpen in dit onderzoek ging het om de vraag of bij de voorgestelde verandering in de bedrijfsvoering de baten groter zijn dan de kosten. Soms ging het om een simpele wijziging in de teelt zonder grote investeringen, maar ook zijn soms investeringen nodig om de voorgestelde verandering door te kunnen voeren. Daarbij is niet alleen gekeken naar de directe kosten en baten, maar ook naar de neveneffecten op arbeidsfilm en bijv. plantkwaliteit. Bij een aantal onderwerpen ging het om meer dan een enkelvoudige aanpassing van de bedrijfsvoering. De uit het technisch onderzoek voortkomende resultaten zijn vertaald naar economische kengetallen. Voor de implementatie van het advies zijn de factoren kosten, baten en inpasbaarheid van groot belang. Wanneer de baten overduidelijk zijn en de kosten zo op het eerste gezicht gering, is invoering in het bedrijf geen probleem. Bij adviezen aangaande kleinere of niet zo vaak voorkomende problemen is juist inzicht nodig in de mogelijke kosten van het probleem en de kosten van toepassing van een mogelijke oplossing. Hier aan is een bijgedrage geleverd om een kweker als ondernemer een goede bedrijfseconomische afweging te kunnen laten maken. De resultaten van het onderzoek zijn via artikelen in de vakbladen gecommuniceerd. Daarnaast zijn er diverse posterpresentaties gehouden op open dagen en zijn er lezingen verzorgd. Een aantal onderwerpen zijn uitgewerkt tot een rekenmodel. In deze rapportage is de valuta van het tijdvak aangehouden van het moment waarin het onderwerp werd afgerond. De resultaten worden daarom soms weergegeven in guldens en soms in Euro’s.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLisse
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen
  Number of pages103
  Publication statusPublished - 2004

  Keywords

  • cost analysis
  • ornamental bulbs
  • cultivation
  • agricultural research
  • business economics
  • netherlands

  Cite this