Wat is koeien en kansen?

Livestock Research

Research output: Non-textual formDigital or Visual Products

Abstract

Het project Koeien & Kansen is een samenwerkingsverband van 16 melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen UR en adviesdiensten. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en PZ toetst, evalueert en verbetert het project de effectiviteit en uitvoerbaarheid van (voorgenomen) mest- en milieuwetgeving onder praktijkomstandigheden en ondersteunt het de Nederlandse melkveehouderijsector bij de implementatie ervan. Koeien & Kansen is onderdeel van het noordwest Europese Interreg IVB-project DAIRYMAN.
Original languageDutch
Place of Publication[S.l.]
PublisherYouTube
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • dairy farming
  • sustainable animal husbandry
  • fertilizer application
  • environmental management
  • farm management

Cite this