Wat heeft Parapluplan Phytophthora (2003 – 2013) al bereikt?

P.M. Boonekamp

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

In 2003 is het Parapluplan Phytophthora van start gegaan, gefinancierd door het Ministerie van LNV. Begin 2004 is in Gewasbescherming uiteengezet waarom een dergelijk overkoepelend onderzoeksprogramma voor de aardappelziekte nodig was. Ook werd de unieke samenwerking met de sector beschreven die een zware stem kreeg in de aansturing van het onderzoek en verantwoordelijk werd voor de doorstroming van de ontwikkelde kennis via het Masterplan Phytophthora. In dit artikel zal aangegeven worden wat er na vier jaar zowel aan nieuwe doorbraken en aan praktijkkennis is bereikt. Tevens zal kort besproken worden of de aansturing een succes was, en welke verdere onderzoekinitiatieven tot stand zijn gekomen als uitvloeisel van dit consortium van bedrijfsleven, overheid en onderzoek. Er zal vooral aan algemene resultaten gerefereerd worden. Voor meer details verwijs ik u gaarne naar andere artikelen in dit nummer waarin per thema de resultaten worden beschreven
Original languageDutch
Pages (from-to)234-237
Number of pages4
JournalGewasbescherming
Volume38
Issue number5
Publication statusPublished - 2007

Keywords

  • phytophthora infestans
  • plant pathogenic fungi
  • pesticides
  • knowledge
  • private sector
  • public authorities
  • research
  • environmental impact
  • plant protection
  • scientific research

Cite this