Wat doen we de komende jaren?

H.F.M. Aarts

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Abstract

  Onlangs zijn de financiers van Koeien & Kansen akkoord gegaan met het projectplan. Dat geeft aan welke doelen tot 2010 1 gelden en hoe we die kunnen halen. Ook de komende jaren staat Koeien & Kansen voor overtuigend wetenschappelijk onderzoek en voor het bruikbaar maken van de resultaten voor sector en beleid. Per jaar gaan we bekijken wat we met het beschikbare geld kunnen realiseren. Secretariaat Koeien & Kansen Postbus 65 8200 AB Lelystad tel. 0320-293302 /238238. fax. 0320 - 238050 koeienenkansen.pv@wur.nl www.koeienenkansen.nl Milieuwetten 2009 De bedrijven in Koeien & Kansen voldoen nu al aan de milieuwetten van 2009. Belangrijk is dat verworvenheden als ‘Derogatie’ en ‘Handreiking berekening mestproductie’ worden veiliggesteld. Over een paar jaar wordt er geëvalueerd. Dan moeten we over een gedegen analyse van de milieuprestaties van de bedrijven kunnen beschikken. Internationaal Ook draagvlak is belangrijk. Daarom is vanuit Koeien & Kansen het initiatief genomen voor een internationaal project, gericht op kennisuitwisseling. Een twintigtal landen wil daaraan meedoen. In februari zal de Europese Unie een beslissing nemen over financiële ondersteuning. Optimale aanpassing Uiteraard zoeken we naar een sociaal-economisch optimale aanpassing van bedrijven aan de veranderde wetgeving. Daar waar de wettelijke kaders onnodig lijken te knellen, wordt naar verbetering gezocht. Op grasland mag men naast dierlijke mest ook kunstmeststikstof gebruiken. Op bedrijven waar mest moet worden afgevoerd, is mestscheiding en het gebruik van de dunne stikstofrijke en fosfaatarme fractie mogelijk een alternatief dat niet leidt tot extra verlies van stikstof, maar wel tot minder verbruik van energie. En daardoor tot lagere emissies van broeikasgassen. Net als bij de ‘Derogatie’ en de ‘Handreiking’ zal gedegen onderzoeksmateriaal voor vertrouwen in een eventueel voorstel moeten zorgen. Na 2009 De milieuwetgeving verandert ook na 2009. Daarom wordt de komende jaren begonnen met de introductie van de Kaderrichtlijn Water, de NEC-richtlijn (ammoniak en fijn stof) en met het Kyoto-protocol (broeikasgassen). Daardoor kan Koeien & Kansen ook na 2009 een pioniersrol blijven vervullen.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)1
  JournalKoeien & Kansen Nieuwsbrief
  Volume2005
  Issue number20
  Publication statusPublished - 2005

  Cite this