Wat betekent ‘einde derogatie’ voor de Nederlandse landbouw en natuur?

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Abstract

Derogatie is een verruiming van de hoeveelheid dierlijke mest die op het land uitgereden mag worden, als dat geen nadelige gevolgen heeft voor het milieu. De Nitraatrichtlijn van de EU heeft tot doel om de nitraatuitspoeling uit de landbouw naar het grond- en oppervlaktewater te verminderen. Om die reden mogen boeren maximaal 170 kilogram stikstof per hectare per jaar via dierlijke mest toedienen aan landbouwgronden. Lidstaten mogen van deze maatregel afwijken (derogatie) als ze met objectieve criteria kunnen aantonen dat ze geen afbreuk doen aan de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn.
Original languageEnglish
PublisherWageningen University & Research
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 2022

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Wat betekent ‘einde derogatie’ voor de Nederlandse landbouw en natuur?'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this