Waarheen met het veen : kennis voor keuzes in het westelijke veenweidegebied

M. Woestenburg, C. Kwakernaak

Research output: Book/ReportBookProfessional

Abstract

Het Nederlandse veenweidelandschap is uniek in de wereld. Door ontwatering voor de veehouderij verdwijnt de veenbodem echter snel. Het onderzoekprogramma 'Waarheen met het veen?’ heeft hiervoor concrete oplossingen uitgewerkt. Met aangepast peilbeheer, aangevuld met een nieuwe techniek voor drainage en infiltratie van slootwater, zijn er goede perspectieven voor het behoud van het veenweidelandschap. Alterra heeft samen met het Centrum Landbouw en Milieu, Royal Haskoning, het LEI, de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit Amsterdam en het Planbureau voor de Leefomgeving onderzocht welke maatregelen effectief zijn om de bodemdaling te remmen, en hoe die doorwerken naar landbouw, natuur en landschap
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherUitgeverij Landwerk
Number of pages119
ISBN (Print)9789077824108
Publication statusPublished - 2009

Keywords

  • peat soils
  • hydrology
  • regional planning
  • climatic change
  • peat grasslands
  • groene hart
  • west netherlands

Cite this