Waardevermeerdering co-producten uit humane voeding : literatuuronderzoek naar scheidings- en opwerkmethoden

Dick A.J. Starmans, Carola M.C. van der Peet-Schwering

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De Nederlandse diervoedersector, heeft in samenwerking met andere ketenpartijen, de ambitie om door het opwaarderen van co-producten een grote bijdrage te leveren aan de Nederlandse circulaire economie en verduurzaming van het grondstofgebruik. Co-producten bestaan uit nutriënten (zoals suikers, zetmeel, vetten, eiwitten, vezels en mineralen) die, mits geïsoleerd uit de grondstoffen, mogelijk een hogere voederwaarde hebben en beter ingezet kunnen worden (diergroep specifiek). Anderzijds kunnen co-producten ook nutriënten bevatten (zoals bijv. as en mineralen) die de voederwaarde van het co-product verlagen. Als deze nutriënten uit het co-product geïsoleerd kunnen worden of als anti nutritionele factoren geïnactiveerd kunnen worden, kan daarmee de voederwaarde van het co-product verbeterd worden. Om nutriënten uit co-producten te isoleren is onderzoek nodig naar welke processen/methoden hiervoor geschikt zijn. In dit rapport is eerst een overzicht gegeven van vochtrijke en droge co-producten uit de levensmiddelenindustrie die gevoerd kunnen worden aan varkens en die mogelijk in aanmerking komen om verder bewerkt te worden. Uit dit overzicht bleek dat de co-producten maisweekwater, bierbostel, tarwegistconcentraat en weipermeaat mogelijk interessant zijn om verder te bewerken. Vervolgens zijn diverse scheidings- en behandeltechnieken beschreven om nutriënten uit co-producten te isoleren. Deze technieken zijn welbeproefd, betrouwbaar en tegen acceptabele kosten te realiseren op praktijkschaal. Tot slot zijn voor de co-producten maisweekwater, bierbostel, tarwegistconcentraat en weipermeaat de meest kansrijke opwerkingstechnieken nader uitgewerkt en onderbouwd. Deze eerste analyse kan als leidraad dienen voor verder onderzoek op laboratorium en praktijkschaal.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Livestock Research
Number of pages35
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Publication series

NameRapport / Wageningen Livestock Research
No.1276

Cite this