Waardevermeerdering co-producten uit humane voeding: Experimentele strategiebepaling voor de opwerking van enkele co-producten

Dick A.J. Starmans, Geert Kupers, Carola M.C. van der Peet-Schwering

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De Nederlandse diervoedersector, heeft in samenwerking met andere ketenpartijen, de ambitie om door het opwaarderen van co-producten een grote bijdrage te leveren aan de Nederlandse circulaire kringlooplandbouw en verduurzaming van het grondstofgebruik. Co-producten kunnen echter nutriënten bevatten (zoals mineralen) die de voederwaarde van het co-product verlagen waardoor minder van het product opgenomen kan worden opgenomen in het rantsoen dan gewenst. Als deze nutriënten uit het co-product verwijderd kunnen worden, kan daarmee de voederwaarde van het co-product verbeterd worden. Om nutriënten uit co-producten te kunnen isoleren moet eerst bekend zijn in welke fase (vloeibare of vaste fase) de te verwijderen nutriënten zitten. Uit eerder onderzoek bleek dat de co-producten maisweekwater, bierbostel, tarwegistconcentraat, weipermeaat en lactosepermeaat mogelijk interessant zijn om verder te bewerken. Met name natrium, kalium, fosfaat en/of sulfaat zijn te hoog in deze co-producten. In de experimenten beschreven in dit rapport is daarom de focus gelegd op deze surplus-mineralen. Nagegaan is in welke fase (de vaste fase of de vloeibare fase) de surplus-mineralen zich bevinden en of deze middels wassen met gedemineraliseerd water (demiwater) gescheiden kunnen worden van deze co-producten. Het blijkt dat de surplus-nutriënten voor het merendeel door het wassen met water verwijderd kunnen worden. Uitzondering vormde bierbostel; fosfaat in dit co-product is naar alle waarschijnlijkheid covalent gebonden.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Livestock Research
Number of pages26
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameRapport / Wageningen Livestock Research
No.1314

Cite this