Vreemde vogels in de Nederlandse vogelbevolking: een verhaal van vestiging en uitbreiding

R. Lensink, G. Ottens, T.M. van der Have

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

6 Citations (Scopus)

Abstract

In de jaren negentig van de vorige eeuw is door de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) het vergroten van kennis over het voorkomen van exoten hoog op de agenda gezet, omdat exoten een belangrijke bedreiging kunnen vormen voor de biodiversiteit. Van afgelegen eilanden zijn inmiddels talrijke voorbeelden bekend van introducties van uitheemse soorten die het uitsterven van inheemse vogelsoorten tot gevolg hadden. Sinds ¿¿¿¿ wordt door de Nederlandse overheid serieus aandacht besteed aan exoten, onder meer door het instellen van het Team Invasieve Exoten. Dit team brengt risico’s voor biodiversiteit en andere belangen in beeld. In Nederland zijn we sinds de jaren negentig goed geïnformeerd over het voorkomen van exoten in de vogelbevolking. Het is gebleken dat de populaties van diverse soorten snel kunnen groeien en zich uitbreiden. In dit artikel wordt de huidige kennis over aantallen en verspreiding van vogelexoten in Nederland op een rij gezet.
Original languageDutch
Pages (from-to)49-67
JournalLimosa
Volume86
Issue number2
Publication statusPublished - 2013

Keywords

  • birds
  • invasive alien species
  • population dynamics
  • monitoring

Cite this