Vragen over ruimte voor veehouderij : advies aan het ministerie van EL&I ter ondersteuning van zijn heroriëntatie op de rol van de overheid in kwesties over ruimtelijke ordening en omgeving

M.A.M. Commandeur

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De Directie Regionale Zaken (DRZ) Zuid van EL&I wil graag weten welke (dieperliggende) vragen er schuilgaan achter de agenda op het gebied van reconstructie, megastallen, Q-koorts, etc., die is gekanaliseerd naar de het ruimtelijk ordeningsbeleid. Daartoe is deze helpdeskvraag uitgezet bij Alterra. De helpdeskvraag is toegespitst naar de 'Wet algemene bepalingen omgevingsrecht'. Het advies laat zien hoe de overheid zich verder zou kunnen oriënteren op beleidsaanpassingen, met behulp van: (a) een visie op flexibele en veranderingsgerichte wetgeving voor omgevingsrecht; (b) mensgerichte, stabiele verbindingen tussen bevolkingswensen en beleid; en (c) een kennissysteem voor samenhangende beoordeling voor uitvoeringsambtenaren. Daarnaast wordt er een discussie gevoerd aan de hand van vergelijkbare onderzoeken en ervaringen. Aan de orde komen het verzet tegen de UMTS-masten en de megastallen-problematiek vanuit het perspectief van het district (Kreis) Emsland in Duitsland. Het advies mondt uit in twaalf suggesties verdeeld over vijf thema's.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages30
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2150
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • regional planning
  • agriculture
  • livestock farming
  • large farms
  • animal diseases
  • decision making
  • governance

Cite this