Voorwaartse integratie in de akkerbouw

J.P.M. Sanders, D.A. van der Hoeven, C. van Dijk

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Bij voorwaartse integratie wordt een deel van de waardeketen in de akkerbouw geïntegreerd in het agrarische bedrijf. Essentieel daarbij is de (voor)bewerking van de grondstof (bijv. aardappel of biet) dicht bij de productie. Het doel is om houdbare tussenproducten te maken die gemakkelijk kunnen worden opgeslagen en die op een geschikt moment worden vervoerd naar een centrale verwerking. Hierdoor ontstaan kortere cycli (water, mineralen en reststromen), resulterend in een bewaarbaar tussenproduct, dat gedurende het gehele jaar naar verschillende markten kan worden afgezet. De perspectieven van voorwaartse integratie worden in dit rapport geïllustreerd aan de hand van vier cases: aardappel, suikerbiet, cassave en gras. Voordelen van voorwaartse integratie zijn: genereren van toegevoegde waarde op het primaire bedrijf, vermindering van seizoensafhankelijkheid, vermijden van ongewenst transport van water en tarra, verkorting van de mineralencyclus.
Original languageDutch
Place of PublicationUtrecht
PublisherInnovatieNetwerk
Number of pages62
ISBN (Print)9789050593526
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameRapport / InnovatieNetwerk
PublisherInnovatieNetwerk
No.nr. 08.2.175

Keywords

  • arable farming
  • potatoes
  • sugarbeet
  • agroindustrial sector
  • food handling
  • food industry
  • transport
  • pretreatment

Cite this