Voorwaarden voor droge koeling bij grond- en waterbroei van snijhyacinten

P.J.M. Vreeburg, C.A. Korsuize

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  De koelduur van hyacinten bestemd voor de snijbloementeelt is met 10 tot 16 weken lang. Omdat de koeling normaal volledig opgeplant plaatsvindt neemt deze veel ruimte in beslag. Het vervangen van een deel van die opgeplante koelduur door een droge bolkoeling zou kosten kunnen besparen. Er is minder koelruimte nodig doordat de periode opgeplante koeling korter wordt. Ook vragen droog gekoelde bollen minder celruimte dan opgeplante bollen. Bovendien kunnen de vroegste hyacinten later worden opgeplant waardoor pas in augustus of september een grote koelcel nodig is in plaats van in juli of augustus. Daarnaast kan een deel van de kisten twee keer gebruik worden. Dit laatste is vooral voor waterbroei aantrekkelijk vanwege de aanschaf van duurdere waterdichte kisten. Tenslotte geeft een periode droge koeling qua arbeidsplanning ook meer speling. In de praktijk en in oud LBO-onderzoek waren de ervaringen met droge koeling zeer wisselend als gevolg van uitval. In dit onderzoek is gezocht naar de randvoorwaarden voor een veilige droge koeling. Het is gedurende 3 jaar uitgevoerd met “geprepareerde” (vroegste trek in december/januari) en “koude” (latere trek in februari/maart) bollen van verschillend gevoelige cultivars. Het onderzoek was gericht op het voorkomen van het uitlopen van de wortels voor het opplanten omdat Penicillium de wortels en de bolbodem dan aantast. Dit kan direct tot uitval leiden, maar ook kan de aantasting pas in de kas zichtbaar worden. De resultaten van dit onderzoek gaven aan dat de opgeplante koeling bij snijhyacinten verkort kon worden door bollen voor het opplanten bij een lage RV droog te koelen. Net als in de praktijk varieerde de uitval ook in dit onderzoek per jaar. Als bij opplanten geen aantasting door Penicillium zichtbaar is, bleek dit nog geen garantie te zijn dat na opplanten geen aantasting plaatsvindt waarbij alsnog veel uitval optreedt. De haalbare lengte van de droge koeling was afhankelijk van de cultivar, de bolkwaliteit, de RV en de broeiwijze. Voor behoud van de gewaskwaliteit was een droge koeling van 6 weken het maximaal haalbare. Bij bepaalde cultivars zoals Anna Marie (en verlopingen) is de kans op Penicillium te groot en is een kortere periode (2-4 weken) het maximum, waarbij een lage RV van 60% is vereist. Gave bollen en/of kleinere bolmaten geven minder problemen met uitval. Droge koeling heeft geen duidelijke verschillende invloed op aantasting door Penicillium bij water- of grondbroei. Het was minder duidelijk wat de invloed was van het wel of niet geven van een tussentemperatuur bij 17°C vooraf aan de koeling. Na 17°C trad vaak meer wortelontwikkeling op, maar dit leidde niet tot meer aantasting door Penicillium. Bij gevoelige cultivars als Anne Marie lijkt het desondanks toch aan te raden om de 4 weken 17°C te vervangen door 2 weken langere opgeplante koeling. Bij een cultivar als Delft Blue is de kans klein op aantasting door Penicillium als gevolg van droge koeling. Bij waterbroei is voldoende wortellengte nodig voor steun om omvallen van planten in de kas te voorkomen en om die reden moet de droge koeling niet langer duren dan 6 weken.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLisse
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
  Number of pages34
  Publication statusPublished - 2007

  Keywords

  • hyacinthus
  • forcing
  • cut flowers
  • treatment
  • cooling
  • ornamental bulbs

  Cite this