Vooruitziend gemeentelijk waterbeheer: Verklaringen voor de mate van toekomstgerichtheid van gemeentelijke rioleringsplannen

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Klimaatverandering, demografische en economische ontwikkelingen, digitalisering: Gemeenten zien zich in toenemende mate geconfronteerd met een scala aan toekomstige ontwikkelingen waarvan per definitief het verloop zeer onzeker is. Toekomstige ontwikkelingen spelen een grote rol wanneer gemeenten, en overheden in algemene zin, moeten investeren in hun waterinfrastructuur, zoals riolering en bovengrondse waterberging. Vooral riolering kent per slot van rekening een lange levensduur, van 30 tot mogelijk 60 jaar afhankelijk van de ondergrond. Bovendien is de Nederlandse waterinfrastructuur op veel plekken aan vernieuwing toe (Hijdra et al., 2014).
Original languageDutch
Pages (from-to)39-47
JournalWater Governance
Issue number3
Publication statusPublished - Mar 2019

Cite this