Vooruitzichten voor de Nederlandse plat- en rondvissector op korte en middellange termijn

W.P. Davidse, P. Salz, J.G.P. Smit

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Teneinde enig inzicht te verkrijgen in de vooruitzichten van de Nederlandse visserijsector op korte en middellange termijn is een brede verkenning uitgevoerd van de problematiek binnen de Nederlandse kottervloot en de daarmee verbonden industrieen in het licht van het huidige op beperking van de vangstcapaciteit gerichte beleid. Nagegaan is in welke mate de vloot op korte termijn uit financiele overwegingen tot bedrijfsbeeindiging zal overgaan en gebruik zal maken van de saneringsregeling op basis van vrijwilligheid. Eveneens is geraamd welk vlootdeel op langere termijn ingezet kan worden. De verkenning gaat ook in op o.a. juridische, fiscale, controle-technische en marktkundige aspecten die mede van invloed zijn op de verhoudingen binnen de sector en op het gevoerde visserijbeleid
Original languageDutch
Place of Publication's-Gravenhage
PublisherL.E.I.
Number of pages64
Publication statusPublished - 1988

Publication series

NamePublikatie / Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Visserij
No.no. 5.79

Keywords

 • fishery management
 • quotas
 • fishing
 • fisheries
 • government policy
 • agricultural policy
 • agricultural law
 • farm results
 • profitability
 • economic situation
 • netherlands
 • development
 • innovations
 • businesses
 • organizational development
 • change
 • marine fisheries
 • economic production

Cite this