Voortoets visserijeffecten Waddenzee : kwalitatieve analyse van visserijeffecten op Natura 2000 instandhoudingsdoelen t.b.v. het Beheerplan Waddenzee

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport is een voortoets van potentiële effecten van visserij op natuurdoelen voor soorten en habitats in de Waddenzee, zoals vereist binnen de Natura 2000 systematiek. In een voortoets wordt bepaald of een activiteit, in dit geval alle vormen van visserij in de Waddenzee, potentieel negatieve effecten kan hebben op de natuurdoelen en om wat voor type effecten het gaat. In de voortoets wordt nog niet aangegeven wat de ernst (“significantie”) van eventuele effecten is, maar wordt een indicatie gegeven voor welke effecttypen een nadere studie en beoordeling in een kwantitatieve toets, de zogenaamde nadere effectenanalyse, relevant is. In het vervolgtraject zullen ook eventuele mitigatiemaatregelen opgenomen en zal er een cumulatietoets plaatsvinden.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Helder
PublisherIMARES
Number of pages128
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameRapport / Wageningen IMARES
PublisherIMARES
No.C134/11

Keywords

  • nature conservation
  • fisheries
  • adverse effects
  • effects
  • objectives
  • natura 2000
  • wadden sea

Cite this