Voortoets naar de gevolgen van de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van civiele helikopters boven de Waddenzee

C.J. Smit, H. Cappelle, F.H. Kistenkas

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Den Helder Airport verwacht in de komende jaren een toename van de vraag naar vliegbewegingen van civiele helikopters naar offshore-installaties op de Noordzee. Een groot deel van deze extra vliegbewegingen zal plaatsvinden boven het Balgzand, dat deel uitmaakt van de Speciale Beschermingszone Waddenzee. Overschrijding van het nu beschikbare maximaal aantal vliegbewegingen dient getoetst te worden aan zowel de Vogel- en Habitatrichtlijn als aan de ter plaatse van kracht zijnde Natuurbeschermingswet. De effecten van extra vliegbewegingen zijn beoordeeld op basis van kortdurende veldwaarnemingen, expertise van de bewaker van de Balgzandkwelders, en ervaringen van elders. Reguliere vliegbewegingen van civiele helikopters op de aan- en afvliegroute blijken geen significant effect te hebben op aantal en gedrag van de ter plaatse foeragerende vogels. Dergelijke vliegbewegingen hebben ook geen aantoonbaar effect op de tijdens hoogwater op de Balgzandkwelders rustende wad- en watervogels, op de broedvogelsvan deze kwelders, op de in het zuidelijk deel van het Balgzand ruiende bergeenden, op de in de herfst slapende sterns, noch op het gedrag van zeehonden in de omgeving van de aan- en afvliegroutes. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat een toename vanhet aantal vliegbewegingen geen effect op vogels en zeehonden in deze situaties zal hebben. De juridische consequenties van deze constateringen worden besproken.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages46
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.721
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • helicopters
  • environmental impact
  • air transport
  • birds
  • seals
  • nature conservation
  • directives
  • netherlands
  • noord-holland
  • wadden sea

Cite this